لوح تقدیر چوبی

لوح تقدیر چوبی رسانه های دیجتال وزارت بهداشت

لوح تقدیر جعبه چوبی رسانه های دیجیتال وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

لوح تقدیر با جعبه جوبی