تندیس پلکسی

تندیس پلکسی یکی از محصولات تولیدی موسسه تندیس نگاران معین می باشد

تندیس نگاران معین > تندیس پلکسی

تندیس پلکسی

تندیس پلکسی یکی از انواع متریال های ساخت تندیس می باشد .

که در زیر برخی از نمونه های تندیس پلکسی تولید شده توسط هلدینگ معین ( تندیس معین ) را مشاهده می نمایید .